Monday, 13 October 2014

Jeszcze więcej sów | Even more awls

Z ostatnią sówką musiałam się rozstać, więc zrobiłam nową... a nawet kilka:

[EN] Because I had to part with the last awl, I did a new one... actually I did a few of them:


Tutaj w powiększeniu każda z osobna:

Here each one in a zoom:


Mam nadzieję, że podobają się przynajmniej tak jak ta pierwsza :-)

Hope you like them as much as the first one!